.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 474984 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  598154 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  178982 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 98555 ครั้ง
  หน้าแรก >บทความการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (2555)

ทำเนียบรายชื่อแกนนำเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

ร่างหนังสือขอความเป็นธรรม


เรียน คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (ประกาศใช้วันที่ 24/09/2555)

สิทธิการรักษาพยาบาล

หนังสือราชการ กค.เกี่ยวกับลูกจ้าง


หนังสือเวียน กสจ. 002/ว.195 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสามชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดลพบุรี) (เรียนถึงสมาชิก)

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 18/04/2554)

รวมระเบียบกระทรวงการคลัง


พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ทุกวันนี้เราทำงานได้ชั่วโมงเท่าไหร่

บล๊อคพิมพ์ใบประกาศการผ่านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการประฏิบัติงานของลูกจ้าง สพฐ


การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (เริ่มใช้ 1 เม.ย.2553)

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ


กองทุนสำรองลูกจ้างของรัฐ

รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/แบบฟอร์มการลาต่างๆ


คำพิพากษาศาลปกครอง

การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิชริยาภรณ์ลูกจ้างของรัฐ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของรัฐ


ระเบียบการแต่งกายลูกจ้างประจำ

คู่มือและวิธีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมฯ

การพัฒนาระบบลูกจ้างสังกัด สพฐ


การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้าง

ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

ระบบบำเน็จบำนาญ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009