เรียน แบบตัวอย่างการปรับระดับชั้นงานของช่างไม้และช่างปูนจาก 3 ขึ้นระดับ 4
  เรื่อง แบบตัวอย่างการปรับระดับชั้นงานของช่างไม้และช่างปูนจาก 3 ขึ้นระดับ 4

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ช่างไม้ ระดับ 3 ขึ้นระดับ 4

ช่างปูน ระดับ 3 ขึ้นระดับ 4
  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/07/2012 เวลา  : 15:38 น. โดย  :
โหลด1 : 2507121532XTCS31.PDF
โหลด2 : 2507121532XTCS32.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save