.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  556494 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  191279 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 103080 ครั้ง
 
     
 
 หน้าแรก > ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างฯ
 เรื่อง : ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างฯ
วันที่      
เวลา  05/06/2011 13:43 น.    
 
 ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๗“. ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ...
http://61.19.244.9/personel/form/rabeab_lj.doc

ป้าย: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 · ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527 ...
http://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/persondbd/download/rule/servance/servance.htm

ป้าย: ระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ - GotoKnow
5 ม.ค. 2010 ... ตัวอย่าง การแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ...
http://gotoknow.org/blog/bussaya28/325196

ป้าย: การแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ gotoknow
เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ - GotoKnow
17 มิ.ย. 2010 ... ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527" โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ...
http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

ป้าย: เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ gotoknow
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ - สมาคมลูกจ้างเขต ...
14 ก.พ. 2011 ... ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อผู้ ดูแล ติดต่อ สมาคม esacm@esacm.org ...
http://www.esacm.org/sread.php?idsr=31

ป้าย: ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ สมาคมลูกจ้างเขต
ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544. :: ว่าด้วยเครื่องแบบ ลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527. :: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ...
http://kormor.obec.go.th/page003.html

ป้าย: ระเบียบ ข้อบังคับ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - .::: Web Mail สำนักงานปลัด ...
18 ก.พ. 2007 ... ผู้รู้ช่วยบอกหน่อยว่าเครื่องแบบของ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ... ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ. ...
http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2550/0099&cbxtype

ป้าย: เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ mail สำนักงานปลัด
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่น ... เทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาลตาม กฎหมายว่าด้วยเทศบาล ...
http://www.baanjomyut.com/library/law/64.html

ป้าย: พระราชบัญญัติ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น 2509

ท่านสามารถศึกษารายละเอียด  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 


ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2527" 


และสามารถ download ได้ตามด้านล่างนี้ค่ะ...


  http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11111.doc


 


ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ


เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552


http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb111112.pdf


 


ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ


การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


และสามารถ download ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...


 http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2551/0443&cbxtype=


http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2550/0099&cbxtype=


 http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2548/0513&cbxtype=


http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/m2-136-146.html. ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยบัตรลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527,


17/07/2527

[ระเบียบ] รายละเอียด แฟ้มแนบ

 
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009