.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  556500 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  191288 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 103080 ครั้ง
 
     
 
 หน้าแรก > ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
 เรื่อง : ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
วันที่      
เวลา  09/06/2011 17:56 น.    
 
 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2362 การปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
วันที่ 8 ก.ย. 2553

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 353/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ
 ตัวอย่างการขออนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ (1) (2)


หัวข้อ


Download


>> ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
>> ตัวอย่างแผนดำเนินการ
>> ตัวอย่างรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
>> ตัวอย่างใบสมัคร
>> ตัวอย่างใบสมัคร
>> ตัวอย่างคำร้อง
>> ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
>> ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
>> ตัวอย่างผังที่นั่งสอบ
>> ตัวอย่างประชาสัมพันธ์
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน
>> ตัวอย่างบัญชีกรอกและรวมคะแนน
>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
>> ตัวอย่างรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
>> ตัวอย่างขอบเขตงาน
>> กรอบในการกำหนดตำแหน่ง
>> สัญญาจ้าง
 

NEW !   NEW !

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ


 

   

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554  
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554    


3. ประกาศอื่นๆ


  เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ    
 
 
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009