.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  556500 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  191285 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 103080 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ

   เรื่อง :  รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ข่าวโดย :    วันที่  16/11/2011 เวลา 11:48 น.

รวมแบบฟอร์มต่าง ๆ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ


บันทึกของผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด กรณีครูขอไปช่วยราชการ


แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด


หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน


แบบคำร้องขอย้ายของลูกจ้างประจำ


แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ กพ.7


คำร้องขอมีบัตรประจำตัว


บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัญชีเทียบตำแหน่ง


คำขออนุญาตคัดลอก/สำเนา/ถ่ายเอกสารรายการทะเบียนประวัติ กพ.7


หนังสือมอบฉันทะ (กพ.7)


แบบฟอร์มขอลาอุปสมบท


คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน


ใบลาพักผ่อน


ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร


คำขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหา


แบบฟอร์มใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหา


หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม


แบบฟอร์มหนังสือรับรองการขอมีอาวุธปืน
กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

แบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3 วฐ.4
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร


แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์ม

 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009