.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  556488 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  191268 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 103080 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > กองทุนสำรองลูกจ้างของรัฐ

   เรื่อง :  กองทุนสำรองลูกจ้างของรัฐ
   ข่าวโดย :    วันที่  05/06/2011 เวลา 13:45 น.

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ [กำหนดระยะเวลาให้นายจ้างและลูกจ้างนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างจัดสรรหรือสำรองไว้หรือที่ลูกจ้างสะสมไว้แล้วมาจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือนำเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้]
คู่มือการปฏิบัติงาน > แบบฟอร์ม กสจ.

 


คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ)
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (กสจ.)


คำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กสจ.

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว,


27/03/2540

[ข้อบังคับ] รายละเอียด แฟ้มแนบ
 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009