.
ติดต่อเลาธิการสมาคม
ติดต่ออุปนายกฝ่ายบริหาร


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 13/02/2011 20:15
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 478042 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  556500 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  191289 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 103080 ครั้ง
  หน้ารแรก > เรื่อง > หนังสือเวียน กสจ. 002/ว.195 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสามชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดลพบุรี) (เรียนถึงสมาชิก)

   เรื่อง :  หนังสือเวียน กสจ. 002/ว.195 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสามชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดลพบุรี) (เรียนถึงสมาชิก)
   ข่าวโดย :    วันที่  10/06/2011 เวลา 05:56 น.


ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีชื่อย่อว่า  กสจ.   ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. ในการนี้ กสจ. จึงจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  เพื่อให้สมาชิก กสจ. สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต ภายหลังจากที่ได้เกษียณอายุการทำงานแล้ว                       


                               ในการนี้ กสจ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิก กสจ. เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพโดยสมาชิก  กสจ. ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพโดยการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   และส่งกลับมายังสำนักงาน กสจ. ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554  ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารที่หมายเลข  02-643-1387  ทั้งนี้   ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการตามหนังสือที่ กค.0409.6/ว265 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องจากเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ                      


                               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักขอบคุณยิ่ง


 


ดาว์นโหลดเอกสาร : 


1. หนังสือเวียน กสจ. 002/ว.195  เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสามชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดลพบุรี) (เรียนถึงสมาชิก)


2. หนังสือเวียน กสจ. 002/ว.194  เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสามชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดลพบุรี) (เรียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ)


3.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. (พื้นที่จังหวัดลพบุรี)


4. กำหนดการโคงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการ (พื้นที่จังหวัดลพบุรี)เอกสารประกอบ :
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.00 Mb

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ข้อมูลจาก http://www.gpef.or.th/publicize-detail.php?uid=1655

 
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 
 

หน้าแรก
| บุคลากร | ข่าวสาร | อัลบั้ม |สมุดเยี่ยม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | อัลบั้มภาพ
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
  ที่อยู่   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009